Hur påverkar autism barn?

De barn som har fötts med autism kan ha svårigheter i vardagen som omvärlden inte riktigt vet hur de ska reagera på. Med tanke på att en sådan liten del av befolkningen har autism är inte alltid skolorna utrustade till den mån att de kan ge autistiska barn den extra tiden som de kan behöva.

De andra barnen i klassen är heller inte alltid särskilt informerade kring vad autism innebär, vilket kan leda till missförstånd och misskommunikation. Då barn med autism ofta har svårigheter gällande att socialisera med andra kan det ta längre tid för dem att hitta den där perfekta kompisen i klassen att leka med under rasten.

Dock finns det de autistiska barn som inte lägger ner särskilt mycket energi på att hitta nya vänner, och istället fokuserar på att fördjupa sig i den hobbyn som intresserar dem. Här måste man vara en stöttande förälder men samtidigt visa var skåpet ska stå. Det är aldrig något positivt om ens barn blir fullkomligt isolerat från omvärlden, då de många gånger har flera intressanta idéer att dela med sig av och bara inte vet hur de på bästa sätt ska kommunicera med andra.

Om man vill hjälpa sin son eller dotter på traven har jag läst mycket om barn som får hjälp genom att få sällskap från ett husdjur. Hundar är exempelvis mycket tåligare än människor och älskar en villkorslöst oavsett personlighet. Ett barn kan känna trygghet i att ha en hund vid sin sida som alltid lyssnar och finns där för en, utan att skapa oro och stress. Vi har själv inga husdjur i vårt hem, men har hört från flera håll hur autistiska barn har blivit hjälpta av de fyrbenta vännerna. Detta kan vara ett första steg när det

kommer till att låta barnet komma ut ur isolerings-bubblan och börja socialisera med andra.

Vi rekommenderar även att ni besöker Barnfamilj.nu:  En Sida för barnfamiljer.