Vad innebär autism?

Autism är inte detsamma som att bryta ett ben eller att utveckla ett beteende till följd av en händelse. Autism är istället en funktionsnedsättning som man föds med, där utvecklingen av personen överlag kan undergå störningar. Autism i allmänhet är ett väldigt brett begrepp, och alla som har autism beter sig därför inte på samma sätt. Vissa personer har ganska svår autism till den grad att de inte kan tala eller skriva och har därför extrema svårigheter med att kommunicera med sina medmänniskor. När det kommer till andra personer med lite mildare autism är det inte ens säkert att de runtomkring en märker att man lever med autism.

Det som man ofta ser inom autism och som min son bland annat har är svårigheter med samspel. Han har ofta svårt att kommunicera med andra och med jämna mellanrum blir det missförstånd som frustrerar och irriterar honom.

Vissa autistiska personer är även i behov av strikta rutiner, och kan känna sig halvt panikslagna om alla dagar inte ser ut på samma sätt. Om det handlar om ens barn kan man därför för att underlätta sätta upp ett schema som han eller hon kan följa gällande vilken tid som frukosten serveras, vilka tider skolan börjar och vilka tider olika aktiviteter under dagen sker. Det är svårt att ge konkreta svar till hur man bör förhålla sig gentemot sitt barn då alla med autism inte beter sig på samma sätt. Det finns en extremt lång lista av ”symptom” som personer med autism kan uppvisa, men detta gäller

inte nödvändigtvis för alla. Alla individer är olika och vissa har svårare symptom än andra.

För att få en klarare bild över några av de många symptom som finns har jag dock skrivit ihop en lista nedan som visar lite mer exakt hur autistiska personer kan bete sig. Vi ska börja med de som andra kan tycka är negativa aspekter, och sedan övergå till de positiva aspekterna med att ha autism. Håll på minnet att inte alla symptom överensstämmer med alla som har autism. Nackdelarna kan vara som följande:

* De kan ha svårigheter med helhetsförståelse.

* De kan ha svårigheter med att socialisera med andra på ett ordinärt vis.

* De kan ha svårigheter med att planera och organisera.

* De kan ha svårigheter med minne.

* De kan ha svårigheter med att kontrollera sina känslor.

* De kan ha svårigheter med att uttrycka hur de tycker och känner utan att verka kalla, barska och lite för ärliga.

* De kan ha svårigheter när det gäller att vara lite för närgångna.

* De kan ha svårigheter med att skaka hand eller krama andra, kan ogilla när folk kommer i närheten av dem.

* De kan ha svårigheter med att lära sig saker i samma tempo som andra, då de inte ”apar efter” vuxna såsom de flesta andra barn gör.

Nu har vi gått igenom ett par av de negativa aspekterna som finns, men självfallet finns det många positiva egenskaper hos de som har autism.

* De kan ha vissa specialintressen som de sysselsätter sig med, och blir då vanligtvis ganska kunniga inom dessa ämnen.

* Den sociala oförmågan kan ersättas med väldigt goda kunskaper inom ämnen där socialisering inte är ett måste, såsom spelning av instrument, matte, historia, inlärning av språk och mycket mer.

* När de känner sig motiverade kan de ha väldigt enkelt för sig att koncentrera sig och att se små detaljer som andra annars missar.

* De kan se omvärlden från ett annat perspektiv och är därför ibland väldigt kreativa på nya och spännande vis.

* Med tanke på deras vilja att följa dagliga scheman till punkt och prickat kan de bli riktigt ordentliga arbetare om de överkommer de sociala svårigheterna.

Jag vill återigen poängtera att de ovannämnda punkterna inte gäller för alla barn och vuxna med autism. För vissa är autismen en framträdande del av en persons liv och för andra märks det knappt alls. Under dessa punkter har jag i alla fall gett en inblick i hur det kan se ut för de som har autism.