Vad innebär aspergers syndrom?

Många personer ser autism och aspergers syndrom som samma sak, och det finns en anledning till detta. Aspergers är nämligen en kategori eller grupp inom det större autismspektret. Aspergers är en ganska vanlig form av autism och är den del av spektret där barn agerar, för avsaknad av ett bättre ord, som mest normalt. Här handlar det inte om de mer svåra symptomen såsom att inte kunna tala eller skriva, utan har mer att göra med mindre svårigheter gällande socialisering.

Några av de symptom som jag nämnde under ”Vad innebär autism?” kan även appliceras här. Exempel på symptom är:

* De kan ha problem med kommunikation och att förstå andra människor.

* De kan ha specifika intressen som de lägger sitt fokus på väldigt intensivt.

* De kan vara beroende av att ett schema följs varje dag, och kan känna sig stressade om man avviker från detta schema.

* De kan känna sig väldigt oroliga om de tvingas utstå höga ljud eller starka lukter.

* De kan vara lite klumpiga.

* De kan ha ett starkt sinne för detaljer.

Samtidigt är det återigen viktigt att poängtera att alla individer har sin egen personlighet, och att alla med aspergers inte beter sig på samma vis.

asperger

Vad orsakar aspergers syndrom?

Forskare har länge funderat över varför aspergers förekommer hos barn, och man är fortfarande inte helt säker på vad anledningen är. I vilket fall som helst verkar det vara ett biologiskt skäl i det hela, då man verkar kunna ärva aspergers. Om man tar en titt på familjen hos de barn som har aspergers ser man ofta att ett antal familjemedlemmar (inom dennes släkt) även har liknande funktionsnedsättningar. Det finns många oinformerade rykten om att aspergers ska kunna uppstå för att ett barn har gått genom en tragedi eller att vaccination ska ha orsakat det, men detta är inte baserat på någon form av fakta. Man kan inte få aspergers på något annat vis än att födas med det.

Om man märker att ens barn uppvisar några av de symptom som finns inom aspergers syndrom kan det vara en god idé att få reda på detta så snabbt som möjligt för att dottern eller sonen ska kunna få den hjälp som han eller hon behöver. Man kan alltid ha sina aningar, men det är vanligtvis under skolåren som det börjar märkas om ens barn har aspergers. Lärarna bör här informeras om hur barn med aspergers beter sig och vilken typ av hjälp som den specifika individen behöver. Vissa personer med aspergers lär sig otroligt snabbt medan andra behöver tid och överseende. Om det skulle behövas kan man be om elevassistans eller helt enkelt låta ens son eller dotter gå i en specialklass där de garanterat får den hjälp som de behöver.

Många av de barn som lever med aspergers vill inte att omvärlden ändrar på dem. De har inte en sjukdom som måste korrigeras, utan en funktionsnedsättning som måste

förstås och respekteras. Man kan alltid leda sina barn på rätt väg genom att lära dem om respekt och godhet, men skolutbildning bör tas i deras egen takt. En person med aspergers har en hjärna som inte fungerar på samma sätt som de andra runtomkring, men detta kan både vara någonting negativt och någonting positivt. Inom vissa sociala kretsar kan det bli svårt för dessa personer att veta hur de ska bete sig, men inom de ämnen som intresserar dem kan de verkligen lysa och visa vad de går för.